лифт од типот сад

  • Bowl type elevator

    Лифт од сад

    Лифтот од типот сад користи погонски синџир за да ја поправи садот на ланецот, така што одвоениот или пондериран материјал може да се стави во еден сад, што не е лесно за мешање. Материјалот може да се загрева или лади за време на транспортот за пакување.